ศาลพระภูมิเสริมสิริมงคล

ศาลพระภูมิถือเป็นเรื่องสิริมงคลแก่บ้าน ผู้อยู่อาศัย ศาลพระภูมิคือพระชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพที่ปกปักรักษา คุ้มครองให้คนในบ้านร่วมเย็นเป็นสุข

raya amulets

15/06/2020