โคลิก (Colic) เมื่อลูกน้อยร้องไห้ไม่ยอมหยุด

เมื่อลูกน้อยร้องเสียงหลง ร้องนาน ทำให้เเขามีก๊าซในลำไส้มาก ฯลฯ ทางการแพทย์จึงให้คำแนะนำและรักษาได้ตามอาการ ทางความเชื่อคือมีแม่ซื้อหรือสิ่งที่มองไม่เห็นมารบกวน

raya amulets

18/06/2020