สร้อยหินนำโชค ไทเกอร์อาย (Tiger’s Eye)

ไทเกอร์อายหรือหินตาเสือ, คตไม้สัก อัญมณีในตระกูลควอทซ์เชื่อว่าหินมงคลชนิดนี้มีพลังแห่งโชคลาภ

raya amulets

18/05/2020

raya amulets

08/04/2020

หินมงคลตามราศีเกิด

หินมงคลตามราศีเกิด หินมงคลตามราศี เป็นความเชื่อเป็นพื้น […]

raya amulets

08/04/2020

หินมงคลตามวันเกิด หินนำโชค พลังแห่งหินมงคล

พลังแห่งหินมงคล เกิดจากความเชื่อแต่กาลนานมาจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน เมื่อผู้ได้ครอบครองนั้นประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

raya amulets

08/04/2020