สีพิ้งโกล์ด+หินสตอเบอรี่ควตซ์ลาเวนเดอร์

กาหยาดน้อยร้อยล้าน