คาถาเรียกรักกลับคืน

รักแล้วเขาไม่เคยเห็นคุณความดี ย่ำยีหัวใจให้เจ็บช้ำอยู่ร่ำไป นอกใจทำร้ายจิตใจไปหาคนอื่น ทิ้งความรักของเราให้กลายเป็นเพียงความทรงจำ ผิดหวังเจ็บช้ำเพราะความรัก เสียใจ ระทมทุกข์กับการต้องพลัดพรากจากคนรัก รักแล้วไม่สมหวัง รีบตั้งสติอย่าปล่อยตัวโทรม ดูแลตัวเองให้เข้มแข็งหากพร้อมจะให้อภัยเขาแล้ว พร้อมแล้วกับการเรียกรักกลับคืน คาถานี้จะช่วยดลจิตฟื้นใจให้คนรักหวนนึกถึงรักของเราในอดีตที่เคยชุ่มฉ่ำ

วันที่หมดรักอาจเป็นเพราะคำพูดหรือการกระทำที่ไม่คาดคิด ได้ทำร้ายใจกันต่อกันให้รักเสื่อมคลาย ทะเลาะ ไม่เข้าใจกัน การท่องใช้คาถานี้ต้องมั่นใจว่า เขาคนนั้นเคยมีความรักให้เราไม่ใช่เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูป ไม่ได้ใช้เพื่อการแย่งชิงคนรักของใคร ไม่ได้ผิดศีลข้อ 3 ด้วยการต้องการคนรักของคนอื่น ท่องคาถานี้แล้วจะช่วยให้เขาได้สติ รื้อฟื้นความทรงจำอันสวยงามในยามที่รักกัน

ใช้ได้กับคนรัก แฟน สามี หรือคนในครอบครัว แต่ต้องไม่ลืมว่าคาถานี้เป็นคาถาสีขาว ใช้เพื่อการดลจิต เรียกใจให้เขากลับมาไม่ได้บังคับ หรือใช้อำนาจสิ่งที่มองไม่เห็นบังคับให้เขาต้องทำตาม ดังนั้นเมื่อท่องคาถานี้แล้ว ต้องฟื้นคืนเสน่ห์ของตัวเองด้วยการปฏิบัติยึดมั่นในคุณความดี ละเว้นซึ่งศีลทั้ง 5 ข้อ ไม่เบียดเบียน ไม่คิดร้ายและไม่พยาบาทผูกใจเจ็บ พร้อมทั้งหันกลับมาสร้างเสน่ห์ เติมรอยยิ้มให้ใบหน้าสดใส ไม่เศร้าหมอง

คาถาเรียกรักกลับคืน

เขียนชื่อ-สกุลคนรัก ลงบนกระดาษ
“นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติสัมภโว
อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธาหิตังเทวัง นะระเท
เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ”

หมั่นท่องคาถา ดูแลใบหน้า สุขภาพให้ดีเพื่อให้เขาหันกลับมาเห็นคุณค่าและพร้อมจะสร้างความรักใหม่กับคุณอีกครั้ง

คาถามหาเสน่ห์

ตั้งนโม 3 จบ
“พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่พุทโธ
มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามานะเมตตา
โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัดยะกระหวัดจิต…(ชื่อคนรัก)..รักอย่าละชีวิตัง
ยาวะนิพพานัง สะระนังคัจฉามิฯ”

คาถารักแท้ (เรียกเสน่ห์)

“โอมนะโมพุทธายะพุทธัง สะระติธัมมัง สะระติสังฆัง สะระติจิตตัง
สะมาเรมะมะเอทิเอหิชัยยะเอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ”

คาถามนต์รักมหาเสน่ห์

“โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติพุทธัง สะระติ จิตตัง
สมาคะมาธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมาสังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา”

คาถารักล้น

“จันโทอะภกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนุสสานังอิตภิโยปุริโส
มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ”

คาถาผัวรักผัวหลง

“โอม นะจิตตัง เห็นหน้า … (ชื่อคนรัก).. รักสนิท
ธาจับจิต ยะจับใจ …(ชื่อคนรัก).. นะหลงใหล
จับใจ …(ชื่อคนรัก) …ให้มารัก นะโมพุทธายะ” (สวดวันละ 3 เวลา)

คาถาเสริมเสน่ห์ เจ้านายเอ็นดู ผู้ใหญ่รักใคร่ อุปถัมภ์

“วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิโสภะคะวาปิยะเทวะ
มนุสสานังปิโยพรหมานะ
มุตตะโมปิโยนาคะ
สุปัณณานังปิณินทะริยัง นิมามิหัง”

คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน (ท่องเมื่อต้องไปพบเจ้าหนี้ กู้เงิน)

“ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะคตใจ นะกาโร โหติ
สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง”

คาถามนต์ใดจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้กำหนดร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เมื่อเราได้ทำเต็มที่แล้วหากรักไป ทำดีเท่าไหร่ เขาไม่กลับคืน อย่าได้ฝืนอยู่เลย ดูแลตัวเองหมั่นสร้างเสริมเสน่ห์ คิดดี ทำดี ดูแลตัวเองดี จักทำให้เราได้เจอคนที่ดีอันเป็นคู่แท้ของเรา คู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วจากกัน ขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีในความรัก

เครื่องรางเสน่ห์ เครื่องรางความรัก