8 เครื่องรางเสริมดวงค้าขาย

8 เครื่องรางเสริมดวงค้าขาย

ใคร่รวย ใคร่เฮง ใคร่ขายดีเทน้ำเทท่า ใคร่เงินทองไม่ขาดมือ 8 วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังที่แม่ค้า พ่อค้าต้องมี ช่วยเสริมดวงค้าขาย เรียกลูกค้า ให้เงินทองไหลมา ลงทุนไปไม่เจ็บตัว นอกจากความขยัน ซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้าแล้วก็ต้องมีท่านทั้งหลายเหล่านี้ช่วยและที่สำคัญอย่าลืมสวดคาถาเรียกลูกค้าทุกวันเพื่อส่งพลังถึงท่านให้ลงมาช่วยเหลือ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณ)

เครื่องรางเสริมดวงค้าขาย ควรบูชาอะไรดี

 1. ตะกรุดมหาโภคทรัพย์ พระอาจารย์สมชาย สุขกาโม วัดหนองขริ้น จังหวัดสระบุรี
  เครื่องรางของขลังเด่นเรื่องเมตตา ค้าขายดี
  คาถาเรียกทรัพย์
  (นโม3จบ)
  “พุทธัง ประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆัง ประสิทธิเม
  ธะนังโพคัง มานิมา นะ อุปะสัมปะ นาชาลีติ”
 2. ตะกรุดนวเศรษฐี ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิฐาณ จังหวัดเชียงราย
  เครื่องรางของขลังเด่นเรื่องโชคลาภ เมตตาค้าขายดี แคล้วคลาดปลอดภัย
  คาถาอารธนาตะกรุด
  “ธะอะยะสุสุ โชเมปะติวะ”
 3. ตะกรุดดวงแก้วมณีโชติเนื้อเงินเหลือล้นเบ้า (แก้วสารพัดนึก) พระอาจารย์พยุงศักดิ์ ธีรธรรมโม วัดป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่
  เครื่องรางของขลังเด่นเรื่อง อำนาจวาสนา ค้าขายดี หนุนดวงชะตา เงินทองไหลมา
  คาถาบูชา
  “สัพเพชะนา พะหุชะนา สัพเพลาภา ภะวันตุเม” (สวด 9 จบ)
 4. สายสิญจน์ด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม
  เครื่องรางเสริมดวงค้าขาย เสริมบารมี หมดเคราะห์
  คาถาบูชาให้หมดเคราะห์ หมดโศก แคล้วคลาดปลอดภัยของครูบาบุญชุ่ม
  “นโม พุทธายะ พุทโธ อุปปันนัง
  นโม ธรรมมายะ ธรรมโม อุปปันนัง
  นะโม สังฆายะ สังโฆ อุปปันนัง

  ดิโลกะนาถัง อะหังวันทามิ ภควาติ
  เตสาหัง สีระสาปาเด วันทามิ ปุริสุทธาเม
  วะจะสา มะนะสาเจวา วันทาเมเด
  คะถาคะเด สะยะเน อะสะเนถาเน
  กัมมะเนจาปิ สัพพะทา สะทา สุเขนะ
  รักขันตุ สะทา โสตถี ภะวันตุเม”
 5. พรานบุญ ครูบาบุญชุ่ม
  วัตถุมงคลเสริมดวงชะตา โชคลาภ ทำมาค้าขายคล่อง
  คาถาบูชา
  เตรียมธูป 9 ดอก สวดนโม 3 จบ
  “นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ
  รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ สิริโภคา นะมาสะโย”
 6. แมงมุมดักทรัพย์ ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
  วัตถุมงคลดักทรัพย์ ดักโชคลาภ เงินทอง ค้าขายดี
  คาถาบูชาวัตถุมงคลครูบากฤษณะ
  “สิริราม เยราม เยเยราม กฤษณะฮเร
  กฤษณะ นะ มะ พะ ธะ”
 7. ท้าวเวสสุวรรณ (รุ่นรับทรัพย์) พระอาจารย์รุ่งระวี วัดเขมาราม จังหวัดอำนาจเจริญ
  วัตถุมงคลเด่นเรื่องธุรกิจ ค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมบารมี อำนาจ
  คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
  (สวดนโม 3 จบ)
  “อิติปิโส ภะคะวา
  ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
  มะระณัง สุขัง อะหัง
  สุคะโต นะโม พุทธายะ
  ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
  ยักขะพันตาภัทภูริโต
  เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ
  ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ” (สวด 9 จบ)
 8. ไอ้มะขามรุ่นเศรษฐีปฏิหาร์ย พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม
  ทุกครั้งที่บูชา ควรเตรียมธูป 9 ดอก ไม่ว่านำเข้าบ้านครั้งแรก หรือจะขอพร บนบาน แก้บน บูชาแล้วร่ำรวย ค้าขายดี เรียกลูกค้าได้ เงินทองไม่ขาดมือ ควบคู่กับการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา กตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ

เสริมดวงค้าขาย | เสริมโชคลาภ | ค้าขายร่ำรวย | วัตถุมงคล | เครื่องรางของขลัง 


บทความที่เกี่ยวข้อง