ไอ้มะขามบันดาลทรัพย์

วัตถุมงคลพระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม