เปิดประวัติ “พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม”

เปิดประวัติ “พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม”

พระครูโสภณภัทรเวทย์ หรือพระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก หรือที่รู้จักกันดีในนาม “พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม” ได้รับสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก “พระครูโสภณภัทรเวทย์”

เรื่องราวความขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ ของพระอาจารย์อ๊อด อันเกิดจากปาฎิหารย์แห่ง “ตะกรุดลูกปืน” ที่ได้สร้างขึ้นโดยสวดภาวนา ทำพิธีถึง 19 คืน หลังจากพิธีพระอาจารย์ได้มอบให้แก่ประชาชน ซึ่งภายหลังทราบว่านักศึกษาได้พก ตะกรุดลูกปืนติดตัวไว้นั้นได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ สภาพรถเสียหาย พังจนไม่คิดว่าจะมีผู้รอดชีวิต แต่นักศึกษากลุ่มนั้นกลับรอดอย่างปาฎิหารย์และได้รับบาดเจ็บเพียงน้อยนิดเท่านั้น เรื่องราวถูกสื่อตีแผ่จนเป็นที่กล่าวถึงของประชาชนและตามหา “ตะกรุดลูกปืน” เป็นจำนวนมาก

กว่าจะเป็น “พระปลัดอิทธิพลหรือพระอาจารย์อ๊อด”

พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม พระนักพัฒนา นักการศึกษา พร้อมสนับสนุนสร้าง อาคารผู้ป่วย โรงเรียน และวัดในถิ่นทุรกันดารมากมาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังจิก อ.สามชุก จากนั้นได้ออกมาช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพและใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นทั่วไป

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2534 ขณะนั้น พระอาจารย์อ๊อด อายุ 32 ปี เข้าอุปสมบทที่วัดสายไหม จึงได้รู้จักในนาม พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหมวัดสายไหม โดยมีพระสุนทรศรีลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดช้อย โชติโก วัดสายไหม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิบูลวรคุณ วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหมวัดสายไหม เป็นพระที่มีเมตตาสูง ทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดอบรมนั่งสมาธิกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนา เป็นพระนักพัฒนา และพระนักการศึกษาด้วยศึกษาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง และได้พบกับตำราคาถาของหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่กับตำรา

ศึกษาวิชาด้านการทำตะกรุดมาจากพ่อรอด สุขแสงจันทร์ ฆราวาส เมื่อร่ำเรียนได้วิชาความรู้มาแล้วจึงได้มาบวชเรียนอยู่ที่วัดสายไหมเป็นเวลากว่า 26 ปี ก่อนจะจัดสร้างปลุกเสกตะกรุดลูกปืนแจกจ่ายประชาชน

จากนั้นท่านฝึกปฏิบัติธรรมและศึกษาเล่าเรียน พ.ศ.2534 สอบได้นักธรรมชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม พ.ศ.2536 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม พ.ศ.2552 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม

ท่านยังมุ่งมั่นสอบได้ระดับชั้นปริญญาตรีสาขาพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวัดพิชยญาติการาม) ระดับปริญญาโท สาขาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดีกรีด็อกเตอร์ (ดร.) ที่สถาบันเดียวกัน โดยจะจบการศึกษาในต้นปี63

สำหรับลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2552 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสายไหม พ.ศ.2553 เป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม

ครั้นเมื่อท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม มุ่งเน้นส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนา วัดสายไหม มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 3 งาน มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีความเป็นสัปปายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา โดย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 อาทิ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชเนกขัมมะจาริณีทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ และในวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ดังจะอธิบายกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมาย อาทิ สร้างอุโบสถวัดโพธิ์เลียบ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น, วัดลาว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, วัดสวนหลวง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้นให้กับโรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี, โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ, โรงเรียนบ้านหนองแขม และโรงเรียนวัดวังจิก เป็นต้น

ท่านได้รับถวายที่ดินที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรี อยุธยา เพื่อสร้างวัดสายไหม แห่งที่ 2 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถือเป็นพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป”

ที่มา : บารมีหลวงพ่ออ๊อดวัดสายไหม

พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2502 (แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน) เดิมชื่อ อิทธิพล เพ่งผล บุตร จ.ส.ต.สวัสดิ์ เพ่งผลและนางประชิต เพ่งผล มีพี่น้อง 9 คน พระอาจารย์อ๊อดเป็นบุตรคนที่ 6 ครอบครัวอาศัยในพื้นที่่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2534 ได้อุปสมบทที่วัดสายไหม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยพระสุทราศรีลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างที่ศึกษาพระธรรมนั้น พระอาจารย์อ๊อดได้ศึกษาตำราคาถาของหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท) จนได้ทำตะกรุดลูกปืนแจกเป็นวัตถุทานแก่ประชาชน เพื่อขวัญและกำลังใจจนเกิดปาฎิหารย์ดังกล่าวขึ้น ทำให้เป็นที่เลื่องลือและเลื่อมใสแก่ประชาชน

ประวัติการศึกษา พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม

ปีพ.ศ. 2485 ได้จบชั้นประถม 4 ที่โรงเรียนวัดวังจัก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีพ.ศ. 2534 สอบได้นักธรรมชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี วัดสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปีพ.ศ. 2535 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี วัดสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปีพ.ศ. 2536 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี วัดสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปีพ.ศ. 2552 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี วัดสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปีพ.ศ. 2553 สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ต่อมาในปีพ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสายไหมและเลื่อนขั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม ต่อมาในปีพ.ศ.2554 พระอาจารย์อ๊อดยังได้รับตำแหน่งดูแลฝ่ายการศึกษาของเจ้าสำนักเรียนศาสนศึกษาวัดสายไหม, กรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสายไหมและกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยและโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

วัตถุมงคล พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม

ไอ้มะขามบันดาลทรัพย์ ช่วยเสริมเรื่องการเงิน เสริมโชคลาภ ความร่ำรวย ให้มีเงินทองไหลมาเทมา ถือเป็นวัตถุมงคลที่สำคัญของพระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหมในปัจจุบัน

ผ้ายันต์สีแดง
วัตถุมงคลพระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม
ไอ้มะขามบันดาลทรัพย์

วัตถุมงคลพระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม
แมงมุมดักทรัพย์ รุ่นเงินไหลนอง ทองไหนมา แซยิด 60 ปี
วัตถุมงคลพระอาจารย์อ๊อด
พรานบุญ รุ่น แสนเสน่หาทวีโชค

เหรียญเนื้อปลอกลูกปืน
พระปิดตาเนื้อผงชุบรัก
เหรียญเสมา รุ่นเสาร์5
เหรียญแซยิด 60 (5 รอบ) พระอาจารย์อ๊อด
ผ้ายันต์สีแดง
ไอ้มะขามบันดาลทรัพย์
ตะกรุดสาริกาหลงรัง
ดวงตาสวรรค์ รุ่น เปิดดวงเศรษฐี แซยิด 60 ปี
ดาวเหนือดวง รุ่น ราชาทรัพย์ แซยิด 60 ปี
แมงมุมดักทรัพย์ รุ่น เงินไหลนอง ทองไหลมา แซยิด 60 ปี
พญาหมูป่า รุ่นมหาลาภ แซยิด 60 ปี
พราณบุญ รุ่น แสนเสน่ห์ทวีโชค

อ้างอิง : วัดสายไหม

พระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม | พระอาจารย์อ๊อด | บูชาพระอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม | วัตถุมงคล | เครื่องรางของขลัง