เคล็ดลับบูชาพญานาคให้ได้คุณ

เคล็ดลับบูชาพญานาคให้ได้คุณ

photo: Suraphat Nuea-On

เคล็ดลับบูชาพญานาคให้ช่วยส่งเสริมชะตาชีวิต หนุนชะตา มีสิริมงคล สร้างอำนาจ บารมี โชคลาภเงินทองนั้น ผู้บูชาจำเป็นต้องอยู่ในศีล ในหลักธรรมอย่างยึดถือปฏิบัติโดยมั่น ทำบุญทำทานเป็นกิจวัตร เนื่องจากพญานาคมีความเลื่อมใสในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ในอดีตกาลนั้นพญานาคเองก็มีความประสงค์อยากจะบวชแต่ติดตรงที่ไม่ใช่มนุษย์จึงไม่สามารถบวชได้ ดังนั้นหากต้องการให้พญานาคประทานพรจงหมั่นทำดีและยึดศีลปฏิบัติ

พญานาคประจำตัวของคนเกิดแต่ละวัน

  • คนเกิดวันจันทร์ ได้แก่ พญาภุชงค์นาคราช แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
  • คนเกิดวันอังคาร ได้แก่ พญาสุวรรณนาคราช วัดศรีพันต้น อ.เมือง จ.น่าน
  • คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ พญาศรีสุทโธนาคราช วัดศิริสุทโธคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
  • คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ พญาศรีสัตตนาคราช ลานศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม
  • คนเกิดวันศุกร์ ได้แก่ พญาทะนะมูลนาคราช อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  • คนเกิดวันเสาร์ ได้แก่ พญามุจลินทร์นาคราช วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
  • คนเกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ พญาอนันตนาคราช วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ตำแหน่งในการจัดวางองค์ปั้นพญานาค

ควรวางองค์ปั้น เครื่องรางของขลังรูปพญานาค ใกล้กับตัวบ้านให้พ้นห่างจากทางน้ำไหลบนหลังคา หากตั้งในบริเวณที่มีแสงแดดกระทบ ควรมีร่มเงาให้ความร่มรื่นแก่องค์ปั้น จัดวางโต๊ะในการวางของไหว้อย่างเหมาะสม ให้สะอาดสะอ้าน

บูชาพญานาคอย่างถูกหลัก

การบูชาพญานาคนั้น ต้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่น มีสัจจะ รักษาศีล 5 และหมั่นภาวนาโดยเฉพาะในทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ให้จัดเตรียมองค์ปั้นหรือรูปภาพมาประพรมด้วยน้ำหรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม

เครื่องไหว้ของบูชาพญานาค

บูชาบายศรี 1 คู่ กล้วยน้ำหว้า 1 หวี น้ำเปล่า 1 แก้ว ข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลและงาและไข่ดิบจำนวน 3,5, 7 หรือ 9 ใบ เมื่อธูป (ขณะบูชาถวาย จุดธูป 7 หรือ 9 ดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันตก) หมดดอกแล้วให้นำไข่ตอกลงดิน 1 ใบ ที่เหลือให้นำมารับประทาน

ตั้งนโม 3 จบ “อิติ สุขะโต อรหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปัฐะวีมะคงคา นาคาธิบดี วิสุทธิเทวา ขะมามิหัง”

คาถาบูชาเทพนาคาศรีสุทโธ

ตั้งนโม 3 จบ
“กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง”
หรือ
“ขอเมตตาท่านเทพพญานาคและเหล่าบริวารทั้งหลาย โปรดมารับเครื่องบูชาสักการะนี้เพื่อขอขมา ขออโหสิกรรมที่ได้ล่วงเกินมา ไม่ว่ากาย วาจา ใจ ไม่ว่าจะภพใดก็ตามและขออุทิศบุญที่เคยทำมาของข้าพเจ้าในทุกภพชาติ ขอโมทนาพระคุณความดีของท่าน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

บทขันธปริตร (บทแผ่เมตตาให้แก่พญานาคราชทุกตระกูล)

“วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ฮัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ
ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า ….(ชื่อ สกุล) …. มีความเชื่อ ความศรัทธาในทิพย์ภาวะและ
บุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ
ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสารทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศและพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอมและเครื่องบูชาสักการะนี้
ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (กล่าวถึงสิ่งที่ได้ทำมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช
ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่า จงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตา
มหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง
ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีและสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป
ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา
เตปิ ตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุขเขนะ จะ”

ยึดถือปฏิบัติแต่คุณงามความดีก็จักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุน ค้ำจุนให้ชีวิตพบแต่ทิศทางที่ดี เรื่องของโชคลาภ ความรัก ความร่ำรวยเป็นเรื่องของบุญกรรมที่สั่งสมมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นหากยังยึดมั่นทำดี อยู่ในศีลธรรมอันดีนั้นก็ไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใด ลำบากไม่นานขอให้อดทนทำดี เจริญศีลภาวนา มีสติและวิจารณญาณในการตัดสินใจ

บทความที่น่าสนใจ