บูชาวัตถุมงคลให้ถูกหลักตามศาสตร์

บูชาวัตถุมงคลให้ถูกหลักตามศาสตร์

ขั้นตอนวิธีบูชาวัตถุมงคล เพื่อให้เกิดการผูกจิตนิมิตรให้จิตคงมั่นกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลสำเร็จ

สิ่งของที่ต้องเตรียม

  • เทียนไขขนาดเล็ก 26 เล่ม
  • เทียนน้ำมนต์หนัก 1  บาท 2 เล่ม
  • ดอกมะลิ 26 ดอก
  • เงิน 24 บาท
  • ถาด 1 ใบ
  • วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง หินมงคล สร้อยหินนำโชค ฯลฯ
  • ธูป 19 ดอก

โดยปฏิบัติตามดังนี้
นำเทียนไขวางเรียงเป็นแพ จากนั้นนำเทียนน้ำมนต์วางไว้ตรงกลาง นำดอกมะลิวาง (ด้านซ้าย 10 ดอกและด้านขวา 16 ดอก) วางเงินทั้งหมดที่เตรียมไว้แล้ววางวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง หินมงคล สร้อยหินนำโชค ฯลฯ จุดธูปและปักที่กระถาง ยกพานตั้งนะโม 3 จบ

กำหนดสมาธิจิต
“พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลับปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะเตาเชนะ รักขังพันธามิ สัพพะโส
พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ”

ตามด้วยบทสวดอาราธนาคุณพระรัตนตรัย

“พุทธังอาราธะนานัง ธัมมังอาราธะนานัง สังฆังอาราธะนานัง อุกาสะอาราธะนานังกะโรมิฯ
พุทธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม
ข้าแด่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ผู้สร้าง…(ชื่อวัตถุมงคล)
ข้าพเจ้า….นามสกุล…. เกิดวันที่…..เดือน….ปี..(พ.ศ.)
ขออาราธนาอัณเชิญ…(ชื่อวัตถุมงคล)..มาบูชา (สร้อยคอ, สร้อยข้อมือ)
เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญในชีวิต
ด้วยบารมีครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์บารมีธรรม
ขอบารมีท่านจงปกแผ่คุ้มครอง ช่วยหนุนค้ำชู ดวงชะตา หน้าที่การงาน ให้พบแต่ความสุข
ความเจริญให้ข้าพเจ้า..อย่าได้อด.. อย่าได้อยาก
อย่าได้ยาก..อย่าได้จน..อย่าได้ต่ำกว่าคน..อย่าได้จนกว่าใคร..
เจริญด้วยทรัยพ์สินเงินทอง อุดมสมบูรณ์ พูนสุข .. ขอให้เป็นเศรษฐี มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลพระพุทธศาสนาสืบไป สาธุ สำเร็จ … สำเร็จ… สำเร็จ”

บทสวดอันเชิญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาประสิทธิ์ ณ วัตถุมงคล
“ข้าแต่หลวงปู่….(เกจิผู้เป็นผู้สร้างวัตถุมงคล) ข้าพเจ้า ชื่อ…….นามสกุล….วันเดือนปีเกิด….
เวลาตกฟาก….อาศัยอยู่บ้านเลขที่….ที่อยู่……..
บัดดนี้ลูกได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่มาสวมใส่เพื่อเป็นมิ่งขวัญ มงคลชีวิต
ขอให้หลวงปู่ช่วยอุดหนุนค้ำดวงชะตา หนุนดวงชะตา การงาน การเงินและส่งเสริมให้ลูกเจริญรุ่งเรือง
แคล้วคลาดปลอดภัย เงินทางไหลมา ปราศจากโรคภัย อันตรายใดๆ ทั้งปวง
ป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ เสนียดจัญไร ไร้ทุกข์โศกโรคภัยด้วยเทอญ

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ช่วยปลุกพลังแห่งวัตถุมงคลให้ทรงพลัง