วิบากกรรมแห่งความรัก กรรมใดที่ทำให้ทุกข์และผิดหวัง

วิบากกรรมแห่งความรัก กรรมใดที่ทำให้ทุกข์และผิดหวัง

รักแล้วเจ็บช้ำ รักไม่สมหวังหรืออยากมีรักให้หัวใจชุ่มฉ่ำ ต้องพึ่งพาคาถาเรียกรัก เครื่องรางความรัก เครื่องรางเสน่ห์ เพราะอยากให้รักสมหวัง ก่อนจะมีวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังเหล่านั้น ลองวิเคราะห์ถึงกรรมเก่าที่เราอาจเคยได้ทำมา เพื่อหาวิธีลด / แก้กรรมเสียก่อน จะได้หนุนส่งให้ชีวิตรัก ชีวิตคู่สมหวังเสียที

หากเคยสาบานรักกับใครให้ถอนด้วยบทสวดนี้ บทสวด “ถอนสาบานรัก ถอนคำสาบแช่ง ขอขมา”

(ตั้งนโม 3 จบ)
“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต…

หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดามารดา ครูบาอาจารย์
พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร
จะด้วยกาย-วาจาใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมา

ขออนุญาติมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน
ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร
ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความส่วงทั้งทางโลก ทางธรรม
ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้
ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาบแช่งในทุกชาติทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาบแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร”

ดวงชะตาเราถูกสร้างมาต่างกัน บ้างเจอคู่ดี บ้างเจอคู่กรรม บ้างไม่เจอคู่ การไม่มีคู่อาจทำให้เหงาเคว้งคว้างไปบ้างเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาให้เป็นสัตว์สังคม ย่อมต้องการคนคู่คิด คู่ยาก จับมือผ่านอุปสรรค สร้างกำลังใจและสืบสกุล

ผู้ใดที่ไม่มีคู่หรือมีคู่แต่ต้องเจ็บช้ำทนทุกข์ อาจเกิดจากกรรมเก่าดังต่อไปนี้

💔รักเขาข้างเดียว💔
สาเหตุ : ในอดีตนั้นเคยเคียดแค้น ลบหลู่คนที่แอบรัก ชาตินี้จึงทำให้เราเจ็บปวดด้วยการไม่สมหวังในรักต้องแอบรักอยู่ข้างเดียว
วิธีแก้กรรม : ตั้งจิตอธิฐานขออภัยอโหสิกรรม หมั่นทำบุญ แผ่ส่วนกุศล ไม่พยาบาท เลิกแล้วต่อกัน

💔 ไม่มีเสน่ห์ ไม่มีคนรัก💔
สาเหตุ : ในอดีตหรือปัจจุบันมีจิตอคติ ชอบคิดร้าย ไม่เป็นมิตร ชอบนินทาว่าร้าย
วิธีแก้กรรม : หมั่นทำบุญไหว้พระ ฟื้นฟูจิตใจให้ผ่องใส ไม่คิดร้าย ถวายทาน ใส่บาตร แผ่เมตตา เอื้อเฟื้อ แบ่งปันด้วยจิตอันบริสุทธิ์ อย่าคบเพื่อนฝูงที่ชอบนินทาว่าร้าย

💔 เป็นหม้าย (คนรักเสียชีวิต) 💔
สาเหตุ: ในอดีตนั้นเคยฆ่าสัตว์หรือคน ส่งผลให้ต้องบาปนั้นคืนสนองแก่ตัวเองและผู้สมรู้คบคิด เราอาจไม่ได้ทำเองแต่ช่วยเหลือให้การฆ่านั้นสำเร็จก็ส่งผลเช่นเดียวกัน ทำให้ชาตินี้นั้นต้องทุกข์ทรมาณจากการเห็นคนรักตาย
วิธีแก้กรรม : ไถ่ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ โดยเฉพาะชีวิตที่กำลังถูกคร่า กินเจ 3 เดือนขึ้นไป

💔 ไม่มีแฟน ไร้คู่ครอง 💔
สาเหตุ: เคยผิดลูกผิดเมีย ผิดศีลข้อ 3 เคยเป็นเมียน้อย เป็นชู้ ทำให้ผู้นั้นต้องทุกข์ทรมาณ
วิธีแก้กรรม : ถือศีล 8
ข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : ไม่ฆ่าสัตว์
ข้อ 2 อิทนฺนา ทานา เวรมณี สิกฺขปทํ สมาทิยามิ : ไม่ลักทรัพย์หรือนำสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองมาเป็นของตน
ข้อ 3 อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นชู้ นอกใจ นอกกายคู่ของตน
ข้อ 4 มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : ไม่พูดเท็จ เพ้อเจ้อ
ข้อ 5 สุราเมรยมชฺชปมาทฎฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : ไม่ดื่มสุรา
ข้อ 6 วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : ไม่ทานอาหาร ขนม หลังเที่ยงคืน
ข้อ 7 นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสมา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฎฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : ไม่บันเทิงด้วยการร้อง เต้น ดูการแสดง ใส่เครื่องหอม เครื่องย้อม เครื่องทา
ข้อ 8 อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : ไม่นั่งนอนเหนือเตียงตั่ง มีนุ่นและสำลี
ที่มา ประณีต ก้องสมุทร. ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

💔 ได้คู่ที่นิสัยไม่ดี 💔
สาเหตุ : เคยทุบตีทำร้ายกันมาก่อน หรือเป็นผู้สมคบคิดทำเรื่องไม่ดีด้วยกัน อาจเคยข่มขืนหรือฆ่าผู้อื่น หรืออาจเคยทำให้ผู้อื่นผูกใจเจ็บโดยที่เราไม่รู้ตัว คู่ครองลักษณะนี้แรกๆ อาจจะดี หรือไม่ดีมาเลยแต่แรก คู่เวรคู่กรรม
วิธีแก้กรรม : ชวนกันไปทำบุญ แผ่เมตตา ทำความดีต่อกัน อธิฐานให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดี ให้กลับตัวกลับใจให้ได้ ไม่จองเวรต่อกัน ไม่โกรธ ให้อภัยต่อกัน

💔 โดดเดี่ยว ไร้คู่ ไม่มีคนเหลียวแล 💔
สาเหตุ : ในอดีตเคยกักขัง ยุงยงให้คนอื่นแกแยก ทะเลาะกัน ทำให้เขาสิ้นเหนือประดาตัว
วิธีแก้กรรม : ปล่อยสัตว์ ทำทานกับเด็กยากไร้

💔 หน้าตาไม่มีทำให้ไม่มีคนรัก 💔
สาเหตุ : ในอดีตไม่เคยถวายของหอม ของงาม ให้เพื่อน คนรัก ผู้มีพระคุณ นักบวช ฯลฯ และไม่รักษาความสะอาด ชอบอยู่กับความสกปรก
วิธีแก้กรรม : ออกกำลังกาย คุมอาหาร ศัลยกรรม
สร้างบุญ ทำคุณความดี ถวายพวงมาลัย ดอกไม้ ดอกไม้ บริจาคเลือด ดวงตา อวัยวะแก่โรงพยาบาล

💔 เป็นเมียน้อย เมียเก็บ 💔
สาเหตุ : ในอดีตและปัจจุบันทำผิดศีลข้อ 3 ส่งผลให้ชีวิตคู่ร้าวราน แตกแยก ไม่สมบูรณ์
วิธีแก้กรรม : ให้หยุดเสีย ถอยออกมา ทำบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพช่วยงานแต่ง ถวายทานเป็นคู่ อุทิศผลบุญ แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ถือศีล 8

💔 จิตเป็นทุกข์เพราะรัก 💔
สาเหตุ : บาปทางใจ เคยโกรธ อิจฉา ลบหลู่
วิธีแก้กรรม : ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สั่งสมาธิ

💔 ถูกคนรักหลอกอย่างเป็นเนือง 💔
สาเหตุ : เคยดูถูกคนดี ดูถูกความรัก เคยหลอกให้เขามารัก หมกหมุ่นในกาม
วิธีแก้กรรม : ถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ทำทานแจกหนังสือธรรมะ ถวายเทียน น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ หมั่นนั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้เขามีความสุข อย่าหลอกลวงเราอีกเลย ให้เลิกแล้วต่อกัน

💔 เป็นทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้ 💔
สาเหตุ : เคยนอกใจ
วิธีแก้กรรม : ทำบุญให้จิตผ่องใส ไม่จับผิด อธิฐานให้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน ทำบุญงานแต่ง ช่วยให้ผู้อื่นสมหวังในรัก

ที่มา จุฑา จิรชีะ (ชำแหละกรรมที่มาจากความรัก)

ปัจจุบันหากต้องการพบรักแท้ อยากเจอคู่ชีวิตที่ไม่ทับซ้อนกับใครไม่ว่าชาตินี้หรือชาติใด ให้ประพฤติปฏิบัติดังนี้

 • ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ไม่นอกกายและใจ
 • ยึดมั่น ให้เกียริตต่อคนรัก มั่นคง
 • ไม่ผิดลูก ผิดคู่ใคร
 • ไม่พูดหรือกระทำการใดให้คนรักต้องแยกกัน
 • อย่าเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้ใคร เพราะกรรมนั้นจะตกถึงเราทำให้ต้องพลัดพรากจากคู่รัก

เสริมดวงความรักให้แกร่งด้วย เครื่องรางความรัก เครื่องรางเสน่ห์

 1. ลูกอมพ่อแผน แสนนางคลั่ง โดยหลวงพ่อชุ่ม จารุวรรณโณ วัดหนองบัว (เขาไผ่ล้อม)
  พุทธคุณ เมตตามหาเสน่ห์ นำพาให้คนมารุมรัก ปักใจหลง
 2. สาริกา โดยพระอาจารย์สมชาย สุขกาโม
  พุทธคุณ มหาเสน่ห์ มหาลาภ
 3. สาลิกา โดยครูบากฤษณะ อินวัณโณ
  พุทธคุณ เสริมเสน่ห์ พูดจามีเสน่ห์ ติดต่องานด้านเจรจาสำเร็จลุล่วง
 4. ตะกรุดมนต์เสน่หามะดี นะดี จูงใจชวนมอง | ตะกรุดนะอกแตกมหาเสน่ห์ขาดใจ
  โดยพระอาจารย์สมชาย สุขกาโม
  พุทธคุณ มนตห์เสน่ห์ นะดี นะดี แห่งจูงใจชวนมอง
 5. ตะกรุดยีซา โดย หลวงปู่ สยาก๊วนพระซะยะ อินตะวังโส
  พุทธคุณ เสน่ห์ เจรจา ค้าขาย ใครเห็นก็รัก หาแฟนก็ได้
 6. ตะกรุดร้อยชู้ รุ่น 2 มนต์เขมร โดย หลวงปู่อินทร์ อุคตโต
  พุทธคุณ มหาเสน่ห์ที่มากแรงด้วยมนต์รัก มนต์เสน่ห์ มัดจิตมัดใจ
 7. สายสิญจน์ ด้ายแดง โดยครูบาบุญชุ่ม
  พุทธคุณ เสริมเสน่ห์เมตตา โชคลาภ ค้าขายดี แคล้วคลาดปลอดภัย
 8. ตะกรุดลูกอมมหาชมภูบดี วัดดงเสลา
  พุทธคุณ มหาเมตตา มหาเสน่ห์
 9. แมงมุมดักทรัพย์ โดยครูบากฤษณะ อินทวัณโณ
  พุทธคุณ เสริมเสน่ห์ พูดจามีเสน่ห์ ติดต่อการงานสำเร็จ
 10. ลูกอมสี่หูห้าตา โดย อาจารย์สุบิน นะหน้าทอง
  พุทธคุณ เมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ ป้องกันภัย โชคลาภ ความร่ำรวย
 11. ตะกรุดพิชิตรัก ชนะใจ โดยหลวงปู่ศรีเทพอุดร
  พุทธคุณ มงคลแห่งความสำเร็จ พิชิตความรัก ชนะใจคน เมตตามหาเสน่ห์ คนเห็นรักใคร่ ผู้เข้าใกล้หลงมนต์
 12. ตะกรุดลักจิต มัดใจ เสน่หา รุ่น 2 โดยหลวงพ่อแหลม วัดป่ายาง
  พุทธคุณ เสริมเสน่ห์เมตตาอย่างแรง ตรึงตาตรึงใจคนรอบข้าง มัดจิตมัดใจคนรักให้อยู่หมัด แฟนไม่เจ้าชู้ แฟนรักแฟนหลง เจ้านายรัก เจ้านายเอ็นดู

คาถาขอความรักและเนื้อคู่

โดยอาจารย์เมืองคำ ปภากโร วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

เตรียมเทียน 2 เล่ม ธูป 3  ดอก น้ำสะอาด 1 ขัน
เพื่อให้พิธีศักดิ์สิทธิ์มายิ่งขึ้นควรสวดบูชาวันพระขึ้น 15 ค่ำ

“ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ
ปัจจจะบันนะ หิเตนะ วา
เอวันตัง ชะยะเต เปมัง
อุปะลัง วะ ยะโส ธะเกฯ” (ท่องคาถาตามอายุ)

หากมีวาสนาต่อกัน เป็นคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกัน หมั่นทำคุณความดี ไม่พยาบาท ริษยา รู้รักรู้อภัย จะช่วยส่งผลให้มีรักแท้ คู่ที่ดี มิตรสหายที่จริงใจ