วัตถุมงคล คาถาร่ำรวยเสริมดวงค้าขาย

วัตถุมงคล คาถาร่ำรวยเสริมดวงค้าขาย

สติมาปัญญาเกิด ด้วยเหตุนี้การนั่งสมาธิ กำหนดจิตอธิษฐานจะช่วยให้จิตใจสงบแม้ในยามที่จิตใจขุ่นหมอง มีเรื่องให้ต้องกังวลหรือทุกข์ทนด้วยชะตา กรรม ทั้งทางกายและใจก็ดี การสวดมนต์อย่างมีสมาธิช่วยกำหนดให้จิตเกิดกุศล ผ่องใส เกิดปัญญาและยังช่วยให้เกิดสติในการแก้ปัญหาและเสริมแรงพลังในการมุ่งสู่ความสำเร็จ

เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล หินมงคล เป็นวัตถุแห่งความเชื่อมีพลังในการยึดเหนี่ยวความตั้งใจให้ประสบความสำเร็จด้วยประการทั้งปวง โดยมีพุทธคุณเด่นแตกต่างกันแต่ละชิ้นตามแต่พระผู้สร้างเพื่อใช้ในกิจต่างกันตามวาระ บ้างมีพุทธคุณหลากหลาย บ้างเด่นชัดพุทธคุณด้านเดียวซึ่งทั้งหมดนี้จะให้คุณแก่ผู้ครอบครองมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจกำหนดจิต รักษาศีล และลงมือทำอันอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต

เครื่องรางของขลังเรียกทรัพย์

  • กุเวรน้อยร้อยล้าน เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง สร้างโดยสำนักสักยันต์หลวงปู่เณรแก้ว อุดมไพรสณฑ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ)
  • ตะกรุดเจ้าสัวเศรษฐี ราชาแห่งทรัพย์สมบัติ โชคลาภ ความร่ำรวย สร้างโดยหลวงปู่ชัช วัดบ้านปูน จังหวัดอยุธยา
  • พญาหมูป่า รุ่น “รุ่งรวยเป็นล้าน” สร้างโดยพระอาจารย์รุ่งระวี วัดเขมาราม จังหวัดอำนาจเจริญ

บทสวดคาถาเสริมดวงค้าขาย คาถาเรียกลูกค้า

คาถาเรียกลูกค้า (สวด 9 จบ ก่อนเปิดร้าน)

(ตั้งนโม 3 จบ)
“อมเฐิบฯ มะ หา เฐิบฯ สาระพัดเฐิบ สะ วา หะฯ”

คาถาบูชาแม่นางกวัก (ค้าขายร่ำรวย)

“มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา
กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทอง ข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ
ข้าทาสหญิงชายมา มาด้วยนะโมพึทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง
พุทธัง ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต
ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา
พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม เอหิพุทธานุภาเวนะ
เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ
อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

คาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

หลวงพ่อฤาษีลิงดำเลื่องชื่อในเรื่องบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้กล่าวว่าคาถาดังนี้เป็นคาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน ที่รวบมาเป็นบทเดียวให้สวดทุกวัน วันละ 9 จบ โดยขณะสวดนั้นให้อธิฐานจิตอย่างมีสมาธิ

(ตั้งนโม 3 จบ)
“นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม
มิเตภาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ”

คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ โดยหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวดเมื่อตื่นนอน 3 จบ ก่อนนอน 3 จบ จักช่วยเรียกเงิน เรียกทอง เรียกโชค ค้าขายดี เงินทองไหลมา

(ตั้งนโม 3 จบ)
“พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ”

คาถามหาลาภ โดยหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ตั้งนโม 3 จบ)

“สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม”

คาถาพระสีวลี โชคลาภไม่ขาดมือ
สวดทุกวัน วันละ 5 ครั้ง

(ตั้งนโม 3 จบ)
“สีวลี มหาเถรัง วันทามิหัง (3 จบ)
มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ
มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ

อยากมีโชค มีทรัพย์ ค้าขายดี เงินไหลเข้าทองไหลกอง ต้องขยันทำมาหากินอย่างสุจริต มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน หมั่นทำบุญทำทานจะยิ่งช่วยให้บทสวดได้ผลมากยิ่งขึ้น หนุนชะตาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป