คาถาบูชาเครื่องราง เสริมดวงค้าขาย เสริมโชคลาภ

คาถาบูชาเครื่องราง เสริมดวงค้าขาย เสริมโชคลาภ

สำหรับพ่อค้าแม่ขาย นักธุรกิจ ตั้งจิตกุศลแล้วสวดทุกค่ำคืนช่วยให้เห็นผลดีนักแล

เมื่อได้ครอบครองวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยนั่นคือ การปลุกพลังและเชื่อมโยงจิตถึงผู้ปลุกเสกวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังนั้นๆ ด้วยพิธีกรรม อาราธนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณและคาถาต่างๆ วัตถุมงคลมีหลายแขนง ช่วยส่งเสริมในหลายด้าน วันนี้เรามาพูดถึงวัตถุมงคลเสริมโชค ช่วยให้ค้าขายดี มีความร่ำรวย เรียกทรัพย์ เสริมโชคโลภ เสริมดวงค้าขาย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
(ตั้งนโม 3 จบ)
“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

คาถาบูชาพระสีวลี
(ตั้งนโม 3 จบ)
“สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
พระพิฆเนศ หรือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ควรจัดที่ทางให้เหมาะสมและไม่วางรวมกับของมงคลอื่นๆ นอกจากนี้ควรถวายนม น้ำดื่ม น้ำหวาน ผลไม้และดอกไม้เป็นประจำ”

เสริมดวงค้าขาย
“นะชาลีติ ประสิทธิลาภา”

คาถาบูชาพระพิฆเนศ
(ตั้งนโม 3 จบ)
โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง พรหมนะโน จะอินโท พิฆเณศวรโต มหาเทโว
อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

คาถาน้ำมนต์ช่วยเสริมโชค ค้าขายดี
นำใบมะยมแช่ในขันน้ำ แล้วสวดดังนี้
โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิ คาวัชวันติฯ
สวดเสร็จนำพรมให้ทั่วร้าน ช่วยให้ค้าขายดี เป็นคาถาเรียกลูกค้า

คาถาเรียกโชคลาภ
(ตั้งนโม 3 จบ)
“มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์ หญิงชายทั้งหลาย ทั่วทั้งแผ่นดิน
มานิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารักกู ทุกคน อุอะมะ เกลื่อนกล่นกันมา
อะมะอุ บูชากูอย่างได้ขาด สัพพะบูชา มหาลาภัง ภะวันตุ เมฯ

มะอะอุ สิงวังพรหมา จิตตัง มานิมา จิตตังวา บุปผังวา เทวีวา ราชาวา
เศรษฐีวา สมโณวา พราหมา มะโณวา อิตถิวา ปุริโสวา พาณิชโชวา พาณิชชาวา
เอหิ เอหิ ปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ”

คาถาคนนิยม
(ตั้งนโม 3 จบ)
“เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ
สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา
เอหิมะมิ สุวะโปตะโก อะยัง
ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ”

คาถาเรียกลูกค้า
อธิฐานจิต ท่องคาถากับสินค้าที่ค้าขายดังนี้
“พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป
มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิฯ”

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)
(ตั้งนโม 3 จบ)
“นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งโชคลาภ) เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ”

คาถาเรียกลูกค้า (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)
(ตั้งนโม 3 จบ)
“พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม”

คาถาเรียกลูกค้า
(ตั้งนโม 3 จบ)
“อมเฐิบ มะ หา เฐิบ สาระพัดเฐิบ สะ วา หะ”

คาถาเรียกลูกค้า
(ตั้งนโม 3 จบ)
“โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิ คาคัชวันติ”

คาถาเรียกลูกค้า
(ตั้งนโม 3 จบ)
พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป
มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ”

คาถาร่ำรวย
เตรียมน้ำสะอาดใส่ชามหรือถ้วย สวดเสร็จให้ถือพรมรอบบริเวณบ้านหรือร้านค้า
“ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง
ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ”

คาถาเรียกเงินเรียกทอง ให้เงินทองไม่ขาดมือ เงินทองไหลมาเทมา
“พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิ จิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง
เอหิเมตตา ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิฯ” (สวด 9 จบ)

คาถาขายดี
เตรียมใบมะยมแช่น้ำใส่ขัน สวดเสร็จให้ถือพรมบริเวณบ้านหรือร้านค้า
“โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ”

นอกจากหมั่นท่องคาถาแล้วอย่าลืมขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรม เว้นจากความชั่วเพื่อให้ผลบุญแห่งการทำดีสะท้อน หนุนดวงชะตาให้พบพาแต่สิ่งดีๆ